30 Mayıs 2012 Çarşamba

Yöneylem Araştırması(Deterministik Modeller)

Yon_Eylem_I_(1-12)

SPSS Menü Kullanımı


BÖLÜM 1

HAZIR İSTATİSTİK YAZILIMLARI

1.1  HAZIR YAZILIMLAR

      Günümüzde teorik ve uygulamalı bilim alanlarında bilimsel araştırmalara büyük önem verilmektedir. Araştırmalarda; araştırma planlama, araştırma alanlarının ve örneklerin seçilmesi, veri toplama, verilerin tablo ve grafiklerle özetlenmesi, hipotezlerin formulasyonu, hipotezlerin test edilmesi, sonuçların yorumlanması ve genellenmesi, bilimsel raporların hazırlanması ve veri sunum teknikleri gibi konularda ve bilimsel bilgi üretiminde tek tip yaklaşımlar kullanmak büyük önem taşımaktadır. Anılan konularda ortak ve etkin çalışmalar yapabilmek için istatistiksel yöntemlerden yararlanmak gerekir.

29 Mayıs 2012 Salı

YAPAY ZEKÂ VE TÜRLERİ

Mühendislik ekonomisi için Yararlı Olacak Bir Ders Notu


FİNANSAL HESAPLAMALARGelecek ve Bugünkü Değer Hesapları

        n                     n
GD       = BD x ( 1+f )     GD = BD x ∏ ( 1+fi ) (Faiz dönemler itibarıyla farklıysa)                                                                               i=1

BD        =    GD   .          BD =   GD    . (Faiz dönemler itibarıyla farklıysa)
                          n                    n
              ( 1+ f )                       ∏ ( 1+fi )
                                               i=1
GD = Gelecek değer                             f= Faiz, kar oranı         n   = Dönem sayısı
BD = Bugünkü değer                             fi= i  yılındaki  faiz oranı